Dossierverzoek

Wat zijn jouw privacyrechten?

Je hebt het recht om inzage te krijgen in je dossier. Als je hiervan gebruik wilt maken, dan kan je dat aangeven aan je hulpverlener en het formulier voor dossierverzoeken invullen.

Als je vindt dat bepaalde gegevens niet correct zijn en je deze wilt laten wijzigen, of je wilt je gegevens laten verwijderen, overleg dit dan met je hulpverlener. Ook heb je het recht om gegevens die je zelf aanlevert, in elektronische vorm mee te nemen naar bijvoorbeeld een andere hulpverlenende organisatie (dit heet dataportabiliteit).

In bepaalde gevallen gebruiken we jouw gegevens alleen met jouw toestemming. Als dat zo is, kan je die toestemming ook altijd weer intrekken. Je hoeft daarvoor geen reden op te geven. Als je jouw toestemming intrekt, stoppen we met (dat deel van) het gebruik van jouw gegevens. Dit kan in sommige gevallen wel invloed hebben op je hulpverlening.

Na het controleren van je identiteit zullen wij binnen 28 dagen gehoor geven aan je verzoek. Blijkt dat je dossier erg complex of groot is, dan kunnen wij deze termijn verlengen met twee maanden. Buurtteams Volwassenen Nijmegen zal je hiervan, binnen 28 dagen na het indienen van het verzoek, op de hoogte brengen.