Buurtteams Volwassenen Nijmegen > Management, Bestuur en Raad van Toezicht

Management, Bestuur en Raad van Toezicht

Management

Sabrina Baselmans, directeur SBVN
Sabrina Baselmans studeerde internationaal business. Nadat zij haar carrière startte bij een werving- en selectiebureau voor hogere staffuncties werkte Sabrina als manager bij maatschappelijke opvang, gehandicaptenzorg en hulp aan huis bij organisaties door heel het land. Inmiddels werkt zij 4,5 jaar bij Incluzio allereerst in diverse opdrachten in Zuid en Oost-Nederland op het gebeid van Wmo ambulante begeleiding, Beschermd Wonen, Sociale Basis, Jeugd en Volwassenen. Bij Incluzio zijn er korte lijnen, een hoge mate van efficiëntie, een informele non-hiërarchische open werkcultuur, en ligt de nadruk op je talenten. Voor de opdracht in Nijmegen hebben de Buurtteams nu haar focus.

We werken samen aan een vernieuwende, unieke opdracht in Nijmegen. We ondersteunen inwoners bij hun hulpvragen en betrekken de (informele) omgeving hier ook bij. Wij zorgen zo voor meer verbinding en ontmoeting in alle wijken van Nijmegen. Het is een mooie opdracht ook voor onze professionals omdat zij veel ruimte krijgen in professionele autonomie. Er is nu meer tijd voor maatwerk, om echt op de hulpvraag aan te sluiten. De rol van samenwerkingspartners verandert hierbij, zij kunnen doen wat hun specialisme is, wanneer dat nodig is.

“Waar ik veel energie uit haal is het opzetten en inrichten van een organisatie van begin tot eind. Het is leuk om bij verschillende organisatieonderdelen betrokken te zijn en een brede integrale verantwoordelijkheid te hebben. Denk aan het aansturen en coachen van medewerkers; de mensen meenemen in de visie en richting van de organisatie. Maatschappelijke betrokkenheid, ondernemerschap en verbindings- en daadkracht zijn daarbij erg belangrijk.”

Wilke Smeenk

Bestuur

Wilke Smeenk, bestuurder SBVN
Wilke Smeenk is in 2014 gestart bij Incluzio, destijds een hele nieuwe organisatie in de Zorg en Welzijn sector. Als directeur Organisatieontwikkeling heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het bedrijf. Incluzio heeft de ambitie om echt het verschil te maken voor de inwoners van Nederland in hun eigen buurt, op een laagdrempelige manier met veel ruimte voor de professionals. Sinds de start van de opdracht in 2022 is Wilke bestuurlijk verantwoordelijk voor SBVN en gebruikt ze haar landelijk opgedane kennis en ervaring om het verschil te maken in Nijmegen.

“Ik maakte de reis en ontwikkeling van Incluzio van dichtbij mee. De impact die we elke dag maken, drijft mij nog steeds met veel enthousiasme en laat zien dat je met energie, daadkracht en vertrouwen veel kunt bereiken. Dat geldt niet alleen voor onze medewerkers, maar ook voor de verbindingen met onze partners en inwoners. En daar ligt ook de kracht van transformatie: integrale oplossingen, het klein maken en samendoen.”

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is onafhankelijk van de organisatie en vervult haar taak zonder last of ruggenspraak. Binnen de Raad zijn alle deskundigheden aanwezig die nodig zijn om goed toezicht te houden.

Eugene Jansen

Eugene Janssen (voorzitter)

Eugene Janssen neemt als voorzitter deel aan de Raad van Toezicht. Hij heeft zijn gehele loopbaan in het publieke domein gewerkt bij Gemeente Nijmegen en Venlo en in de corporatiesector als bestuurder van Oosterpoort Wonen. Met zijn ervaring neemt hij een brede, meer generalistische kijk mee in de RvT. Zijn visie is gericht op good governance en de samenwerking met andere partijen om meerwaarde voor de Nijmeegse inwoners te bewerkstelligen. Naast zijn rol in deze RvT vervult hij nog enkele andere bestuurs- en adviesfuncties. Eugene Janssen is sinds twee jaar met pensioen.

 

 

 

 

Antoniek Vermeulen

Antoniek Vermeulen

Antoniek Vermeulen neemt deel van de Raad van Toezicht op basis van haar expertise op het gebied van lokaal bestuur en het sociaal domein. In Utrecht heeft zij als senior projectmanager leiding gegeven aan de decentralisatie van de Wmo van het Rijk naar de gemeente in de vorm van sociale wijkteams. Antoniek heeft in haar loopbaan diverse functies gehad variërend van de uitvoering van vormingswerk en (onderwijs-)opbouwwerk tot projectleiderschap bij verschillende gemeenten. Haar specialiteit was daarbij het wijkgericht werken en de aanpak van wijken met een stapeling van problemen. Sinds een jaar is zij met pensioen. In de RvT heeft Antoniek met name oog voor de impact van SBVN op het leven van de Nijmeegse inwoners. Vanuit haar ervaring, en geïnspireerd door een nevenfunctie als voorzitter van de Stichting Beroepseer, hecht zij groot belang aan de ruimte voor de professional, zodat deze met expertise, gedrevenheid en trots kan doen waar de concrete situatie van elke inwoner om vraagt.

Johan de Kruijf

Johan de Kruijf

Johan de Kruijf heeft in de Raad van Toezicht de portefeuille financiën. In zijn dagelijks leven is hij universitair docent Bestuurskunde bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij houdt zich bezig met overheidsfinanciën en de verhouding tussen de (gemeentelijke) overheid en dienstverlenende organisaties. In zijn rol als RvT lid bij Buurtteams Volwassenen Nijmegen legt hij met een combinatie van ervaring elders en ontwikkelingen in de maatschappij zijn focus op de kwaliteit van dienstverlening en de mogelijke veranderende vraag naar deze dienstverlening. Financiën zijn daarbij een hulpmiddel.

Tehseen Khandwalla

Tehseen Khandwalla

Tehseen Khandwalla neemt deel aan de Raad van Toezicht met expertise op het gebied van bedrijfsvoering en kwaliteit. Tehseen is ruim 10 jaar werkzaam als organisatieadviseur voor zowel publieke als commerciële organisaties, waarbij zijn aandachtsgebied de afgelopen jaren met name in de zorg- en welzijnssector ligt. Als lid van de RvT kijkt hij naar het brede domein van bedrijfsvoering en in het bijzonder hoe de diverse veranderprocessen binnen Buurtteams Volwassenen Nijmegen worden vormgegeven.