Buurtteams Volwassenen Nijmegen > Nieuwe bestuurder Marjan Koopman

Nieuwe bestuurder Marjan Koopman

neemt het stokje over van Wilke Smeenk

Per 1 maart 2024 is Marjan Koopman de bestuurder van Buurtteams Volwassenen Nijmegen. Zij volgt hiermee Wilke Smeenk op die Incluzio verlaat na een indrukwekkende, bijna 10 jaar durende, loopbaan bij Incluzio.

We stellen Marjan graag even voor.
De carrière van Marjan Koopman speelde zich tot haar stap naar Incluzio af in het Amsterdamse. Zij begon in de uitvoering en na afronding van haar master in grootstedenbeleid en hoger management, stapte zij over naar beleid en management. Haar werkzaamheden focusten zich op meervoudige complexe problematiek bij jongeren op het gebied van jeugd, veiligheid en meervoudige complexe huishoudens. Zo was zij inhoudelijk directeur van de Amsterdamse jeugdgevangenis, zette zij School2Care op en was zij directeur van de wijkteams Multi probleem Huishoudens in Amsterdam. Marjan koos voor Incluzio omdat het domeinoverstijgend werken, normaliseren en denken vanuit gezondheid in ons DNA zit. We maken met onze werkwijze de beweging naar voren, en elke dag zien we hier mooie voorbeelden van.

“De werkwijze van Incluzio kenmerkt zich door een wijkgerichte insteek. Dat betekent niet dat alle oplossingen in de wijk liggen, maar wel dat we het palet aan mogelijkheden in de wijk gebruiken om onze opdrachten vorm te geven. Samen met onze professionals, onze samenwerkingspartners en de gemeente Nijmegen maken we de zorg en ondersteuning toekomstbestendig. Dat ik iedere dag met deze transformatie bezig ben, is eervol en energiegevend.”