Buurtteams Volwassenen Nijmegen > Ervaringsdeskundige in het buurtteam

Ervaringsdeskundige in het buurtteam

“Collega’s komen nu naar mij toe”

Onderdeel van onze dienstverlening is het werken met ervaringsdeskundigen, dit zijn inwoners van Nijmegen die hun eigen ervaring met ontwrichting en herstel inzetten om anderen, met vergelijkbare problemen, te ondersteunen. Zij worden geplaatst vanuit en begeleid door Ixta Noa, maar maken onderdeel uit van het Buurtteam. Vanuit hun ervaringen maken ze contact met inwoners én brengen ze nieuwe inzichten en aanpakken voor herstel en meedoen. De buurtteammedewerker schakelt een ervaringsdeskundige in wanneer hier behoefte aan is. Deze legt de nadruk op de beleving van de inwoner en stelt hun leven en motivatie centraal.

Door nabij begrip voor iemands situatie als voorbeeld van herstel biedt de ervaringsdeskundige hoop en vertrouwen in het (herstel)traject. De ervaringsdeskundige sluit net als de buurtteammedewerkers aan bij de inwoner en zijn leefwereld. Zij luisteren zonder oordeel en kunnen door hun eigen ervaring een inwoner sneller begrijpen, patronen herkennen en gerichte vragen stellen. De inwoner voelt zich door de ondersteuning van een ervaringsdeskundige vaak sneller begrepen en is hierdoor beter in staat om eigen doelen op te pakken. Dit leidt tot meer eigenwaarde, veerkracht en meer vertrouwen in de toekomst.

Marieke Markese, ervaringsdeskundige Buurtteams Volwassenen Nijmegen:

“Ik ben heel dankbaar dat ik die struggle om te komen waar ik nu ben, kan inzetten ten behoeve van anderen. In het contact met collega’s binnen het buurtteam ben ik altijd heel open over wat mij is overkomen. In het begin merkte ik dat collega’s moesten wennen. Collega’s hadden geen beeld van ervaringsdeskundigheid. Of misschien hadden ze wel een negatief beeld, van een heel kwetsbaar iemand. Hoe sluit mijn ervaringsdeskundigheid aan op hun begeleiding?

Ik ben in gesprek gegaan met collega’s. Ik merk nu dat ze naar mij toe komen: op welk vlak en hoe kan ik je inzetten? Door te laten zien wat ik met cliënten bereik, en welke stappen ik daarvoor zet, wordt ervaringsdeskundigheid steeds meer omarmd binnen het team. Ik heb misschien geen sociale studie gevolgd, maar ik heb wel achttien jaar in de bankwereld gewerkt. Mensen en geld is óók een precair onderwerp. Ik heb gesprekstechnieken gehad, ik ben een echt mensenmens. Dat ik zelf situaties heb meegemaakt, is juist mijn kracht. Door analyse en reflectie op mijn eigen gedrag en door de trainingen die ik heb gevolgd bij Ixta Noa heb ik me tot ervaringsdeskundige ontwikkeld.

Het is niet alleen maar zenden wat ik doe, het is stukjes uit mijn eigen verhaal pakken waarmee je eventueel de herkenning krijgt bij een ander om in gesprek te gaan vanuit een stukje begrip. Ik weet hoe iemand zich zou kunnen voelen. Het werken binnen Buurtteams vind ik fijn. Je kunt sneller de netwerken van iemand binnen de wijk vinden, of zoeken wat er in de wijk voorhanden is. Ik denk dat iemand eerder in zijn eigen kracht komt door die ervaringsdeskundigheid toe te voegen. Binnen de Buurtteams zijn we nu in gesprek met alle teamleiders om ervaringsdeskundigheid op een uniforme manier te kunnen inzetten.”