Even voorstellen

Teamcoach Bregje Oprins

Wij verwelkomen Bregje Oprins die per 1 september als teamcoach van Buurtteam Volwassenen Hatert en Zuid is gestart. Veel succes Bregje!

Bregje Oprins studeerde maatschappelijk werk en dienstverlening aan de HAN in Nijmegen. Daarna werkte zij 13 jaar bij Moviera in de opvang, zowel groepsgericht als individueel en gaf ambulante ondersteuning en trainingen. Zij werkte met vier grote vrouwenopvangorganisaties samen en zette een organisatievorm op binnen het thema digitale vormen van huiselijk geweld. Ook gaf Bregje vaardigheidslessen aan de HAN. Vervolgens werkte zij ruim een jaar bij GrandCare als senior thuisbegeleider. Vanuit daar kwam zij bij SBVN werken waar zij als aandachtsgebied huiselijk geweld heeft.

Andere manier van werken
“Ik heb me direct thuis gevoeld bij Buurtteams Volwassenen wat onder meer te maken heeft met de andere manier van werken en kijken binnen het sociale domein. Het toekomstgerichte, het vizier op welzijnswerk in de toekomst nog steeds toegankelijk houden, het wijkgerichte, het mensen aan elkaar verbinden, en minder afhankelijkheid van professionals, spreekt mij erg aan. Digitale ondersteuning vind ik een belangrijke ontwikkeling die past bij de huidige maatschappij en ook hoe welzijn in de toekomst eveneens kan worden georganiseerd. Het samenwerken in het team, het zelf keuzes maken en binnen de kaders vrijheid krijgen, autonomie hebben, past goed bij mij. De open teamsfeer vind ik erg prettig, we versterken en zetten elkaars kwaliteiten in. Omdat we verschillende achtergronden hebben kunnen we van elkaar leren om steeds meer generalist te worden.”

Rol binnen organisatie
Bregje werkte al enige tijd bij Buurteams Volwassenen als buurteammedewerker. Door het vertrek van een teamcoach kwam er een vacature zodat zij intern kon doorgroeien naar de rol van teamcoach. Fijn dat we intern ook stappen kunnen zetten en kansen kunnen bieden! Als teamcoach vindt Bregje het belangrijk ervoor te zorgen dat de buurtteammedewerkers hun kwaliteiten en talenten kunnen inzetten op de juiste manier en op de juiste plek. Verder wil zij laagdrempelig en toegankelijk zijn, weten wat er speelt, waar de knelpunten liggen om daarbij te kunnen ondersteunen. Het team faciliteren zodat zij de opdracht die er ligt kunnen uitvoeren.

Ontwikkelingen Lindenholt
Vanuit haar werk als buurtteammedewerker in de wijk Lindenholt heeft Bregje gemerkt dat er veel autismeproblematiek is, maar zeker ook niet-aangeboren hersenletsel. In Lindenholt is de wijkgerichte aanpak succesvol omdat het gevoel van eenzaamheid wordt verminderd en het wijkgericht werken drempelverlagend werkt. Er zijn veel activiteiten voor inwoners zoals bijvoorbeeld de Dag van Lindenholt waardoor de zichtbaarheid wordt vergroot en verschillende culturen samengebracht worden.

Netwerk leren kennen
“De komende tijd ga ik mijn aandacht richten op mijn team, de andere teamcoaches leren kennen en de belangrijkste samenwerkingspartners in de wijken Hatert en Zuid. Onze rol in dit netwerk is altijd gericht op het zo goed mogelijk ondersteunen van de inwoners en om ervoor te zorgen dat zij op de goeie plek terecht komen. En om expertise uit te wisselen zoals bijvoorbeeld met ouderenadviseurs van Sterker Sociaal Werk, de Stips van BK10 en GGZ in de wijk.”

Aanmeldingen van inwoners uit de wijken Hatert en Zuid via:
hatert@buurtteamsvolwassenen.nl en 024-3030590
zuid@buurtteamsvolwassenen.nl en 024-3030580
www.buurtteamsvolwassenen.nl