Hoe wij werken

Aansluiten bij wat een klant nodig heeft

Een inwoner die contact met ons opneemt, krijgt allereerst een kennismakingsgesprek. Wat is de hulpvraag? Wat speelt er op het gebied van financiën, werk, relaties of (psychische) gezondheid? En wat wil hij of zij het eerst aanpakken? Samen met de inwoner maken we een integraal plan van aanpak, inclusief doelen en hoe deze kunnen worden bereikt. Vervolgens zetten we samen de stappen die daarvoor nodig zijn.

Elk traject is anders. Buurtteammedewerkers ondersteunen klanten bij het oplossen van problemen en het duurzaam verbeteren van hun situatie. Dit doen wij door zowel kort­ als langdurende begeleiding te bieden. Buurtteammedewerkers voeren klantgesprekken, maken integrale ondersteuningsplan­nen en signaleren vroegtijdig wanneer er bijgestuurd moet worden. Er wordt besproken met de klant wat de klant zelf kan en met het aanwezige (sociale) netwerk wat zij hieraan kunnen bijdragen. De oplossing kan liggen in het netwerk rondom de klant. Kunnen we relaties met (voormalige) vrienden of familie aanhalen? Daarnaast wijzen we inwoners op de vele activiteiten die er in elke wijk zijn, die kunnen bijdragen aan hun doelen.

Zoals een vrouw van 43 met een licht verstandelijke beperking die met geldzorgen bij het Buurtteam terecht kwam. Doordat haar vriend haar verlaten had, kwam ze er alleen voor te staan. We hebben samen de doelen en leefgebieden in kaart gebracht waar deze vrouw met ondersteuning van onze professional aan ging werken. Zo bracht onze buurtteammedewerker samen met de Financieel Expert in de Wijk haar inkomsten- en uitgavenpatroon in kaart. Ook kreeg ze hulp bij sociale en praktische vaardigheden door deelname aan een weerbaarheidstraining in de wijk.

Buurtteammedewerkers houden de regie over de voortgang van de klantdoelen. Zij hebben daarbij contact met diverse samenwerkingspartners, zowel binnen het sociaal netwerk als ook met zorgpartijen, vrijwilligers en andere organisa­ties. Gespreksgroepen onder professionele begeleiding zijn een andere manier van ondersteunen waar wij gebruik van maken. Daarnaast brengen we inwoners in contact met onze ervaringsdeskundigen, omdat deze medewerkers vanuit een andere invalshoek in gesprek kunnen gaan met klanten. Ook kunnen individuele gesprekken hand in hand gaan met online begeleiding. Een blauwdruk voor begeleiding is er niet: we slui­ten altijd aan bij wat een klant nodig heeft.