Buurtteams Volwassenen Nijmegen > Meer slagkracht dankzij nieuwe Buurtteams

Meer slagkracht dankzij nieuwe Buurtteams

Mensen sneller en dichtbij helpen

Afgelopen weekend publiceerde De Gelderlander een interview met Grete Visser (wethouder Gemeente Nijmegen) en Wilke Smeenk (directeur Stichting Buurtteams Volwassenen Nijmegen) over de opdracht van Buurtteams Volwassenen en de start van de organisatie. Je leest het artikel hieronder of op de website van de Gelderlander.

NIJMEGEN – Tijdelijk vastlopen of stress ervaren rond geld, relaties of daginvulling: wie in Nijmegen hulp en ondersteuning nodig heeft, kan vanaf 1 januari 2022 aankloppen bij de nieuwe Buurtteams Volwassenen. De buurtteams komen in de plaats van de sociale wijkteams, die sinds 2015 in de stad actief waren. De nieuwe werkwijze moet ervoor zorgen dat mensen sneller geholpen worden. Ook is het de bedoeling dat de professionals van de buurtteams meer hulpvragen zelf kunnen afhandelen zodat minder vaak een beroep wordt gedaan op de duurdere aanvullende zorg.

Te veel bureaucratie

Dat was namelijk het probleem bij de opzet van de sociale wijkteams, vertelt wethouder Grete Visser (D66). ,,Vanwege de opdracht die ze meekregen waren ze te veel tijd kwijt aan indicatie en administratie waardoor ze slechts 20 procent van de aanvragen zelf konden afhandelen. 80 procent werd doorverwezen naar duurdere zorg waarvoor bovendien ook vaak wachtlijsten zijn. Bij de Buurtteams Volwassenen moet dat andersom worden: 80 procent zelf afhandelen en 20 procent doorverwijzen.”

De verandering volgt op de oprichting van de Buurtteams Jeugd en Gezin, eerder dit jaar. ,,De Buurtteams Volwassenen zijn uitsluitend bedoeld voor volwassenen waarbij geen kinderen in huis wonen. Anders komt het Buurtteam Jeugd en Gezin in actie, ook als de hulpvraag om een volwassene in het gezin draait”, zegt Wilke Smeenk, directeur-bestuurder van de stichting Buurtteams Volwassenen.

Meer autonomie

Grote verschil met de sociale wijkteams is dat de medewerkers van de buurtteams veel meer autonomie hebben: ze kunnen zelfstandig beslissen hoeveel en welke hulp iemand op dat moment nodig heeft en kunnen daar direct naar handelen. Visser: ,,Dat scheelt veel administratieve rompslomp en zorgt ervoor dat mensen sneller en dichtbij geholpen worden.”
Daarnaast bestaan de buurtteams uit professionals die in dienst zijn van de nieuwe organisatie, in plaats van gedetacheerd door een partij die aanvullende zorg biedt.

Smeenk: ,,Voor een deel komen ze over van de huidige sociale wijkteams van Sterker, voor een deel vanuit andere zorgpartijen. Per stadsdeel vormen ze echt een team, vanuit verschillende expertises. Het is de bedoeling dat ze hun kennis aan elkaar overdragen zodat ieder teamlid na verloop van tijd breed inzetbaar is.”

Elk stadsdeel een ander team

Er komen in Nijmegen tien Buurtteams Volwassenen, die elk bestaan uit tien tot twintig medewerkers. Ze worden veelal ondergebracht bijde Stips (informatie- en adviescentra) in de wijken. De samenstelling van elk team is afgestemd op het stadsdeel.
,,In Dukenburg spelen andere problemen dan in Nijmegen-Noord”, zegt Visser. ,,In Dukenburg wonen honderd nationaliteiten en heb je bijvoorbeeld te maken met interculturele problemen. Terwijl in Nijmegen-Noord veel jonge gezinnen wonen die lang niet allemaal even gelukkig zijn. Daar heb je meer te maken met scheidingen en de gevolgen daarvan. Dat vraagt om andere expertise.”

Overgang duurt twee jaar

Voor de overgang van sociale wijkteams naar buurtteams wordt twee jaar uitgetrokken. Nieuwe aanvragen komen vanaf 1 januari bij de buurtteams terecht, huidige hulpvragen blijven bij de organisatie die daar nu ook mee bezig is. Smeenk: ,,Als een medewerker nu overstapt naar het buurtteam, krijgt de cliënt de vraag of die meewil en het goedvindt dat het dossier wordt overgedragen naar de nieuwe organisatie. Daarover zijn afspraken gemaakt met de betrokken partijen.”