Innovatie

Combinatie van individuele, collectieve en digitale dienstverlening

‘Blended care’ krijgt steeds meer voet aan de grond in ons werk: de combinatie van face to face hulpverlening met online ondersteuning. Gezonde Boel is er een voorbeeld van: een online platform met modules over uiteenlopende thema’s. Afhankelijk van de vraag van de inwoner bekijken we hoe die modules aansluiten bij de ondersteuningsvraag. Nijmegen is één van de acht steden waar nu een pilot loopt. Vanuit elk van de tien Buurtteams neemt één medewerker deel in de projectgroep.

Gezonde Boel
De pilot is bedoeld om professionals meer vertrouwd te maken met de inhoud van Gezonde Boel, zodat zij in een vroeg stadium de koppeling met online hulpverlening kunnen maken. Een tweede doelstelling van de pilot is om medewerkers te laten nadenken over de wijze van introductie van het platform bij klanten. We onderkennen dat inwoners digitale drempelvrees kunnen hebben. Uit een eerste reactie van de klant kan de medewerker al peilen of er wel of geen enthousiasme voor bestaat. Gezonde Boel ‘laagdrempelig’ naar voren brengen is dan vereist: “We zijn aan het experimenteren met een nieuwe vorm van dienstverlening, vindt u het leuk om het eens uit te proberen?” We zien echter ook dat juist een stad als Nijmegen goede mogelijkheden heeft. Er is een grote populatie aan studenten, jongeren die hebben geleden onder Covid-19. Ook telt de stad veel hoger opgeleiden, die van huis uit digitaal vaardig zijn.

Collectief werken
In de praktijk is het zo dat in Nederland hulpverlening vooral individualistisch is: één op één tussen professional en klant. In de top 3 van klantbehoeften staat altijd één behoefte van inwoners: die aan contact. Wat nu als we de specifieke ondersteuningsvraag van de inwoner kunnen combineren met zijn of haar wens om andere mensen te ontmoeten? Dat kan door ondersteuning altijd onder te brengen in een collectief leerproces; letterlijk ‘samen stappen zetten’. In een groep werken aan je eigen vraag brengt automatisch met zich mee dat je andere mensen ontmoet, werkt aan je vaardigheden en structuur aanbrengt in de dag. Collectief in plaats van individueel werken begint echter met een cultuurverandering aan de basis: bij de professional. Er zijn genoeg organisaties die onderkennen dat werken in groepen een optie is, maar het uitgangspunt blijft altijd de één-op-één-aanpak. Buurtteams Volwassenen Nijmegen wil toe naar een combinatie van individuele, collectieve en digitale dienstverlening. We kijken altijd wat voor een individuele klant het meest passend is.