Buurtteams Volwassenen Nijmegen > 20 Nijmeegse organisaties zetten zich in voor LHBTIQ+ inclusieve zorg en welzijn!

20 Nijmeegse organisaties zetten zich in voor LHBTIQ+ inclusieve zorg en welzijn!

LHBTIQ+ inspiratiesessies

Het afgelopen halfjaar hebben 20 Nijmeegse organisaties op gebied van zorg en welzijn een begin gemaakt met een (nog) beter inclusief beleid waarin ook de LHBTIQ+ community zich gezien en gehoord voelt. Ongeveer 10% van de Nijmegenaren maakt deel uit van de LHBTIQ+ community, dat komt neer op bijna 18.000 inwoners.

Het gaat om lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse personen, mensen die zich Queer noemen en ook iedereen die zich bij geen van die letters thuis voelt. Zoals iedereen, maken ook zij gebruik van het zorg- en welzijnsaanbod dat de stad rijk is. Het is belangrijk dat dit aanbod aansluit bij iedereen, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie of geslachtskenmerken.

Hoewel cijfers uit de recente gezondheidsmonitor over acceptatie bevestigen dat er al veel is bereikt, is er ook nog een wereld te winnen. Bijvoorbeeld bij de acceptatie van genderdiversiteit of de ondersteuning van mensen met een fysieke of verstandelijke beperking in combinatie met seksuele- of gender diversiteit.

Tijdens 4 inspiratiesessies hebben de 20 organisaties zich gebogen over de vraag hoe zij individueel en ketengericht meer aandacht kunnen geven aan het zijn van een LHBTIQ+ inclusieve organisatie. In totaal hebben ze samen tientallen activiteiten ontplooid: variërend van de organisatie van een regenboogcafé tot het maken van een organisatiebreed werkplan. Al deze mooie resultaten werden op 7 februari gepresenteerd op de afsluitende bijenkomst, waar de aanwezige wethouder Inclusie Cilia Daemen aangaf onder de indruk te zijn van wat de deelnemende organisaties in zo’n korte tijd gedaan en bereikt hebben.

Aankomend najaar komt er een vervolg. Dan wordt ingezet op het ontwikkelen van een stappenplan “aandacht voor LHBTIQ+ inclusieve zorg en welzijn” dat in de hele regio gebruikt kan gaan worden.

De inspiratiesessies waren een initiatief van de regenboogwerkgroep Zorg en Welzijn, bestaande uit Radboudumc, Bindkracht10, GGD Gelderland Zuid, Visible-ID en COC Regio Nijmegen. De overige deelnemende organisaties waren Buurtteams Volwassenen Nijmegen, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, De Waalboog, Directe Zorg Nijmegen, Driestroom, Entrea Lindenhout, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, IrisZorg, Karakter, Pluryn, Pro Persona, RIBW Nijmegen en Rivierenland, Sint Maartsenskliniek, Sterker Sociaal Werk, TVN Zorgt, ZZG Zorggroep en SWOA.
De bijeenkomsten werden financieel mede mogelijk gemaakt door gemeente Nijmegen.