Buurtteams Volwassenen Nijmegen > Samen stappen zetten met…

Samen stappen zetten met…

Gerard Bunschoten, teamcoach Buurtteam Oost

Je werkt sinds half februari 2023 bij Buurtteams Volwassenen. Wat zijn je eerste indrukken?
“Het voelt echt als een warm bad waar ik in terecht gekomen ben. Er is een hele positieve werksfeer en veel gedrevenheid bij alle medewerkers. Ook is er veel kennis aanwezig bij de buurtteammedewerkers en mijn andere collega’s, teamcoaches en support. Iedereen kan van elkaar leren en dat vinden we dan ook erg belangrijk in onze samenwerking.
Ik merkte al snel dat er heel veel speelt qua diversiteit van problematiek in de verschillende wijken van Nijmegen. We brengen daarom ook aan de achterkant in kaart welke trends we zien en hoe we daar op kunnen aansluiten vanuit de verschillende buurtteams. Hierbij is er veel aandacht voor de inwoners.”

Wat is je achtergrond en hoe zag je loopbaan er globaal uit?
“Ik heb de Sociale Academie gedaan, daarna heb ik tot 1997 in leefgroepen binnen de jeugdhulpverlening gewerkt. Vanaf 1997 ben ik gaan werken in de ambulante crisishulpverlening t/m 18 jaar. In 2005 heb ik de spoedeisende zorg voor Jeugdbescherming voor de provincie Gelderland mee opgezet. In 2007 heb ik in samenwerking met anderen een proces in verband met politiemeldingen ontwikkeld. Hierbij was het doel om kinderen onder de 12 jaar met een problematische jeugd (veelal in aanraking met justitie), hulp te verlenen door contact met gezinnen te leggen en van daaruit te ondersteunen. In 2009 werd ik gezinsvoogd bij Jeugdbescherming Gelderland. In 2015 begon ik bij Veilig Thuis als onderzoeker en in 2017 als teammanager. En nu werk ik met veel plezier bij Buurtteams Volwassenen Nijmegen.”

Hoe ziet jouw werk als teamcoach eruit?
“Mijn taken zijn heel divers, er komt inhoudelijk veel bij kijken. Het werken als teamcoach is erg afwisselend en ik heb dan ook een breed takenpakket. Naast dat ik me bezig houd met het faciliteren en coachen van buurtteammedewerkers zodat zij hun werk goed kunnen doen heb ik als aandachtsgebied veiligheid en kwaliteit van onze dienstverlening. Het is belangrijk om een goede balans in leeftijd, expertise, ervaring, achtergrond en culturele diversiteit te hebben zodat we iedere inwoner op maat kunnen ondersteunen.”

Wat vind je belangrijk om je bijdrage aan te leveren?
“Ik werk graag aan een positieve sfeer in het team, zodat mensen het naar hun zin hebben en op een positieve manier uitgedaagd worden. De opdracht van Buurtteams Volwassenen vind ik erg mooi omdat we laagdrempelig, dichtbij en op maat onze klanten bedienen. Het is van grote meerwaarde om de eigen kracht van inwoners centraal te zetten zodat mensen de ruimte krijgen om te groeien en hun talenten te ontplooien. Collectief werken is voor mij nieuw en opent echt mijn ogen, zoals lotgenoten ook elkaars ogen openen en zodoende elkaar in positieve zin kunnen versterken.”

Hoe ervaar je de stad Nijmegen?
“Ik vind Nijmegen een hele mooie, diverse en bruisende stad. Wat me helaas opvalt is dat er veel soortgelijke problematiek is onder studenten zoals eenzaamheid, autisme en psychische problemen. Door corona is dit alleen nog maar versterkt. We kijken met onze buurtteams hoe we, naast het contact leggen met de sociale basis, ook met ons groepsaanbod hierop kunnen aansluiten om deze problemen te verminderen en mensen meer met elkaar te kunnen verbinden.”

Wil je verder nog iets kwijt?
“We zijn een mooie jonge organisatie die groeit en zich steeds verder ontwikkelt. We zijn er dankbaar voor dat de gemeente ons de mogelijkheid geeft op deze manier ons werk te doen zodat inwoners de hulp krijgen die ze nodig hebben. Autonomie van professionals en inwoners staat hierbij centraal. Dit houdt in dat buurtteammedewerkers vanuit hun expertise en ervaring maatwerk leveren, we kijken wat een inwoner nodig heeft op dat moment. Er worden samen doelen opgesteld en aan de hand hiervan worden er acties gekoppeld waar klanten zelf mee aan de slag kunnen. In onze buurtteams is veel expertise aanwezig om de diversiteit aan problemen van Nijmeegse inwoners in onderlinge samenwerking, maar ook met hun netwerk, aan te pakken. Samen kun je meer dan alleen.”