Buurtteams Volwassenen Nijmegen > Samen stappen zetten met…

Samen stappen zetten met…

Buurtteammedewerker Marloes

Zo ziet mijn werkdag bij Buurtteams Volwassenen er uit. Loop je een dagje met me mee? 

8.50 uur
“Ik wandel het kantoor binnen. Ik maak een koffie, zet het schuifje om omdat ik telefoondienst heb en daarna begint de bespreking met mijn team. We bespreken, zoals altijd op dinsdag en donderdag, de inwoners die contact opgenomen hebben met een hulpvraag. Ik neem één van de aanvragen op me. Dit betreft een klant die eerder hulp heeft gehad, maar vastloopt in zijn dagelijks leven en in het onderhouden van zijn net opgebouwde sociale contacten en opnieuw begeleiding wenst. Na de verdeling bespreken we de collectieve activiteiten in de wijk. Een collega vertelt dat ze met de sportcoach (van Gemeente Nijmegen) overleg heeft gehad en dat er een nieuwe groep gaat starten, of er nog inwoners zijn die deel willen nemen. Ook spreken we over de stedelijke collectieve groep ‘Sterk met Elkaar’, die wordt gegeven door mijn collega.  

9.30 uur
Ik pak mijn spullen en wandel het Wijkcentrum uit voor een huisbezoek bij een klant die ik de afgelopen maanden heb begeleid. Meneer heeft geen concrete hulpvragen meer maar vindt het nog erg spannend om helemaal zonder begeleiding te kunnen. De eerste maanden zag ik meneer wekelijks, inmiddels nog maar eens per 5 weken. Hij gaat inmiddels zelfstandig naar het STIP wanneer hij post heeft en heeft zijn informele netwerk ingezet om hem te helpen met zijn financiën. Meneer heeft weer vertrouwen in zijn eigen kunnen en begeleiding is overbodig geworden.   

10.30 uur
Ik wandel terug en fiets naar mijn volgende afspraak. Dit is een warme overdracht met een aanvullende zorgpartner en een klant, ik ga de begeleiding hiervan overnemen. We vullen samen ‘Wat Telt’ in. Hieruit kwam onder andere naar voren dat de klant meer structuur in zijn week wil hebben. Ik stel voor om de klant aan te melden voor de module ‘Planning en Structuur’ in Gezonde Boel. De klant kan hier zelf online mee aan de slag, terwijl ik op de achtergrond mee kan kijken. We spreken af om in onze komende afspraken terug te komen op deze hulpvraag en hierbij Gezonde Boel als leidraad te gebruiken.  

11.30 uur
Ik fiets terug naar kantoor en pleeg een aantal telefoontjes omdat ik met een onderzoek bezig ben voor een klant. Ik bel de klant omdat ik nog wat vragen heb en bel daarna met haar behandelaar. Ik werk het gesprek uit in het onderzoeksverslag en raadpleeg het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB) Nijmegen.  

12.00 uur
Tussendoor handel ik de telefoontjes en mailtjes af die binnenkomen via ons algemene nummer en de mailbox. Dit zijn inwoners met een hulpvraag, aanvullende zorgverleners, huisartsen en een woningbouwvereniging. Een inwoner belt omdat hij vastloopt in zijn dagelijks leven, er financiële problemen ontstaan en hij zich eenzaam voelt. Ik maak een dossier aan en noteer zijn hulpvragen. Ik maak direct een afspraak om volgende week op kennismakingsgesprek te komen.  

13.00 uur
Na mijn lunchpauze heb ik een afspraak met een collega, zij wil een casus bespreken waarin aanvullende zorg toegekend zal worden. Als we aanvullende zorg toekennen, bespreken we een casus altijd met een collega.  

14.00 uur
Ik heb werkbespreking met mijn teamcoach.  

15.30 uur
Ik heb nog 2 huisbezoeken, 1 meneer waarmee ik een wandelafspraak heb om aan de slag te gaan met zijn hulpvraag. Meneer heeft een dwangstoornis en heeft daar behandeling voor. Vanuit de behandeling is het belangrijk vaardigheden die aangeleerd zijn in de behandeling in het dagelijks leven toe te passen. Met name van huis gaan is een uitdaging voor meneer, omdat er dan sprake is van dwanghandelingen. We bespreken tijdens de wandeling hoe hij dit onder controle kan houden en oefenen hiermee.  

16.00 uur
Mijn laatste huisbezoek is met een student. Haar hulpvraag was contact leggen met leeftijdsgenoten, omdat zij zich eenzaam voelt en veel alleen in haar kleine studentenkamer zit. Ze ging deze week voor het eerst naar H10, een indicatievrije dagbesteding van de Ribw en is erg enthousiast over de plek. H10 is er voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en heeft ook specifiek voor jongeren activiteiten en inloopdagen. Volgende week gaat ze weer.
Vlak voor het einde van mijn werkdag kom ik de sportcoach nog tegen. We bespreken het signaal dat door verschillende buurtteammedewerkers is opgevangen dat inwoners de behoefte hebben om prikkelarm te sporten in de wijk. We spreken af om binnenkort met elkaar en een inwoner te overleggen over hoe we dit kunnen realiseren. En hiermee sluit ik mijn afwisselende werkdag met een voldaan gevoel af.”