Buurtteams Volwassenen Nijmegen > Samen werken aan Life Goals

Samen werken aan Life Goals

Sporten voor iedereen

Aan sportfaciliteiten in het algemeen is geen gebrek. Voor sportfaciliteiten met aandacht voor aangepast sporten ligt dit helaas heel anders. De doelgroep met complexe problematiek blijft onderbelicht. En juist sporten kan voor veel van deze mensen een belangrijke uitlaatklep zijn. Life Goals Nijmegen streeft ernaar om voor deze doelgroep een gepast sportprogramma te creëren. In samenwerking met verschillende sport- en gezondheidsorganisaties worden er maatschappelijke sportprojecten gecreëerd om op die manier ook het kwetsbare deel van de bevolking toegang te bieden tot sport. Deze programma’s hebben als doel het creëren van veilige en aangepaste sportfaciliteiten voor de kwetsbare doelgroep. Life Goals Nijmegen staat voor een samenleving waarin niemand buitenspel staat!

Buurtteams Volwassenen doet mee
Life Goals Nijmegen wordt gevormd door een aantal partijen. Samen werken zij aan het gezamenlijke doel: aangepaste sportprogramma’s creëren voor mensen in een kwetsbare positie. Buurtteams Volwassenen neemt deel aan deze coalitie en ondertekende onlangs het convenant.

Doelen
SBVN werkt graag mee aan de doelen van Life Goals:
• Vergroten van zelfredzaamheid en zelfvertrouwen van kwetsbare burgers door middel van sport en bewegen
• Het bevorderen van een actieve leefstijl voor kwetsbare burgers
• Het creëren van een veilig sportklimaat waarin sociaal contact gestimuleerd wordt
• Het bieden van sport als opstap naar verdere participatiemogelijkheden (vrijwilligerswerk, een betaalde baan, dagbesteding, enz.).