Buurtteams Volwassenen Nijmegen > Wat telt voor de inwoner

Wat telt voor de inwoner

Instrument Wat telt

Buurtteams Volwassenen werkt met het instrument Wat telt, ontwikkeld met ondersteuning van Movisie. Dit meetinstrument helpt professionals, inwoners en mantelzorgers om in gesprek te gaan over wat goed en wat minder goed gaat in het leven van de inwoner op verschillende leefgebieden. Aan de hand daarvan stellen zij samen bereikbare doelen op. Wat telt gaat uit van de beleving van de inwoner, welke problemen hij/zij ervaart en hoe de inwoner die zelf aan wil pakken. Door Wat telt later opnieuw samen in te vullen, wordt de verbetering in het leven van de inwoner in kaart gebracht. Het instrument kan zowel online als in een bordspelversie worden gebruikt.

Wat telt geeft richting, motivatie en eigenaarschap, het wordt echt van de mensen zelf. Het zorgt bij de klant voor bewustwording en ordening: “Nu ik dit allemaal invul gaat het op sommige gebieden beter dan ik zelf eigenlijk dacht”. Er komt meer verbinding met doelen en acties en dit geeft richting aan zowel de klant als de professional. En dat is wat telt!