Buurtteams Volwassenen Nijmegen > Welzijn cliënt voorop

Welzijn cliënt voorop

Warme cliëntoverdracht ’s Heeren Loo Zorggroep naar SBVN

Per aanstaande mei/juni neemt Buurtteams Volwassenen Nijmegen een groot aantal cliënten met uiteenlopende hulpvragen van ’s Heeren Loo Zorggroep over, omdat zij door de gemeentelijke reorganisatie niet verder gaan met de ambulante ondersteuning. Het betreft onder andere inwoners uit Nijmegen met psychische en/of psychiatrische problemen zoals psychose, depressie, borderline, agressie en/of een licht verstandelijke beperking. De warme overdracht gebeurt in goede samenwerking met cliënt, begeleider ’s Heeren Loo en een buurtteammedewerker volwassenen.

Er wordt in goed overleg gekeken welke cliënten begeleid kunnen worden door de verschillende buurtteams in de Nijmeegse wijken. Cliënten hebben zelf toestemming gegeven voor de overdracht, voorop staat dat zij zo min mogelijk last hebben van deze verandering. Soms wil een cliënt niet overstappen, dat is hun wettelijke recht aangezien de overstap vrijwillig is. Buurtteams Volwassenen en ’s Heeren Loo zorgen er dan voor dat deze mensen niet uit beeld raken, door in overleg met de cliënt korte lijnen te houden met samenwerkingspartners zoals bijvoorbeeld de huisarts.

“Dankzij de goede afstemming met ’s Heerenloo kunnen de Buurtteams Volwassenen klanten verder ondersteunen en hun hulpvragen oppakken waarbij het welzijn van de cliënt uiteraard voorop staat.” (Sabrina Baselmans, sociaal ondernemer SBVN)
In het midden Wilke Smeenk, directeur-bestuurder SBVN.
“Door ons gedeelde belang dat de inwoners goede ondersteuning ontvangen verloopt de samenwerking prettig en is er sprake van wederzijdse flexibiliteit in het vormgeven van het overgangsproces.” (Sanne Matzinger Matzinger, manager Ambulante ondersteuning ’s Heeren Loo)