WIE-focus

Een mindset en werkwijze

Onze buurtteammedewerkers ondersteunen inwoners vanuit de WIE-focus. WIE staat voor Wederkerigheid, Informele netwerk en Eigen kracht. Wederkerigheid betekent dat de buurtteammedewerker de kwaliteiten van klanten ziet en hen inspireert om iets terug te doen voor de ander. De buurtteammedewerker stimuleert en zorgt voor veiligheid, vertrouwen, zingeving, meedoen, zelfvertrouwen en erbij horen. Informele netwerk staat voor dat de buurtteammedewerker samen met de klant aandacht geeft aan het opbouwen van een sociaal netwerk. Dat gebeurt door het leggen van verbinding, het aanspreken van contacten en bewustwording van wie belangrijk en beschikbaar is. Eigen kracht komt naar voren in dat buurtteammedewerkers inwoners motiveren om hun talenten en kwaliteiten in te zetten, vaardigheden te benutten en persoonlijke doelen te stellen.

Wederkerigheid hoeft niet groot te zijn, het kan in kleine dingen zitten. Zoals bijvoorbeeld een buurtteammedewerker die een 59-jarige vrouw begeleidt die eenzaam is. Naast haar woont een jonge man waar ze geen contact mee heeft. De buurtteammedewerker brengt deze buren met elkaar in contact. Hij leert z’n buurvrouw te skypen, zodat zij met haar kleinkinderen contact kan hebben. Zij biedt aan het gat in zijn overhemd te herstellen. Hoe mooi is dat!