Buurtteams Volwassenen Nijmegen > Wijkgericht werken loont

Wijkgericht werken loont

Teamcoach Sandra Kloppenburg vertelt

De Buurtteams werken lokaal en dichtbij. Dicht bij inwoners en onze netwerkpartners. Dat is een voorwaarde om ons werk goed te kunnen doen. Doordat we in de buurt werken kennen we niet alleen de hoofdwegen, maar ook de zijweggetjes. Hierdoor leggen we sneller contacten tussen inwoners onderling, en natuurlijk ook met andere professionals.

Door het wijkgericht werken ontstaan mooie samenwerkingen. Zoals die keer dat ik naast de sportcoach in Dukenburg stond, en hij mij vertelde dat onze klant met wie hij die dag een beweegadviesgesprek had nu al een zwemkaart heeft. Dit was snel voor elkaar omdat hij onze buurtteammedewerker tijdens dat gesprek vroeg of hij meneer op weg kon helpen naar het Stip. Toevallig lukte dat ter plekke en kon meneer in samenwerking met het Stip direct de Meedoenregeling aanvragen en meteen door naar het zwembad ter plekke. Daar worden wij allemaal erg blij van, maar meneer vooral!

Maar er zijn ook andere voordelen. Zoals het snel even kijken of mevrouw misschien nu wel thuis is na vergeefse pogingen tot contact, en het matchen van twee inwoners die beiden een wandelmaatje zoeken. Of de buurtklussers die kleine klusjes voor andere klanten uitvoeren waarmee de één geholpen is en de ander een positieve ervaring heeft doordat hij van betekenis heeft kunnen zijn voor een ander. Het lijken soms kleine dingen, maar ze zijn zo waardevol voor mensen.

Door deze wederkerigheid steeds weer te zien en aan te spreken, bouwen we mee aan een sterker wordende leefsituatie en woonomgeving van onze klanten. Want iemand die fijn woont en zich verbonden en van betekenis voelt voor andere buurtbewoners, is krachtiger en zelfstandiger. In de wijk richten we ons vooral op aanbod en ondersteuning die al aanwezig is. We zoeken samenwerking met anderen voor wat we denken te missen om onze klanten verder te begeleiden.

Zo sluiten we aan bij meerdere Stips in de stad en zien we dat we inwoners sneller op de juiste plek krijgen. Stip medewerkers en vrijwilligers weten goed wat wij kunnen betekenen en leiden mensen die soms echt over een drempel heen moeten direct naar ons toe. Maar ook andersom zien we dat dit werkt. Mensen die met behulp van het Stip zich prima redden, waardoor wij een stapje terug kunnen doen. En mocht een Stip een keer gesloten zijn en we zien een zoekende inwoner, dan wordt die soms ook even op weg geholpen door een buurtteammedewerker met zijn of haar vraag. Wijkgericht werken en wederkerigheid gaan hierin samen.

Alleen maar rozengeur en maneschijn? Natuurlijk niet, want wijkgericht werken gaat niet vanzelf. Het is bewust investeren in elkaar ontmoeten, elkaar willen leren kennen, elkaars toegevoegde waarde zien en zoeken om goed samen te kunnen werken. Dit vraagt tijd, aandacht en keuzes maken om dat ook echt te doen. Daar hebben we in 2023 in geïnvesteerd. Helaas werken niet in iedere wijk onze netwerkpartners samen in één gebouw, wat wel belangrijk is voor professionals. Dan is het meer zoeken naar natuurlijke plekken en momenten dat men elkaar kan treffen.

Van hoofdwegen via zijweggetjes naar de olifantenpaadjes. Nog verder de haarvaten van de wijk in, zodat we nog beter en sneller kunnen schakelen is wat ik voor me zie in 2024.

Sandra Kloppenburg,
Teamcoach Dukenburg en Lindenholt