Professionals

Informatie voor verwijzers

Voor wie?  
Wij bieden begeleiding aan volwassen inwoners van Nijmegen tussen 18 en 65 jaar zonder thuiswonende kinderen onder de 18. Bij vragen op het gebied van Meedoen, Wonen en huishouden, Relaties en sociale contacten, Geestelijke en lichamelijke gezondheid, Zelfredzaamheid, Geldzaken en Zingeving kunnen inwoners bij ons terecht. Wij begeleiden ook specifieke doelgroepen zoals mensen met een licht verstandelijke beperking, autisme, ADHD, niet-aangeboren hersenletsel, psychosociale en psychische problematiek.

Mogelijke hulpvragen
“Ik woon net op mezelf en ik vind het moeilijk om mijn studie en huishouden te organiseren. Wie kan mij helpen?”
“Soms ben ik in paniek omdat ik mijn leven maar steeds niet op orde krijg. Waar moet ik beginnen?”
“Door wat ik heb meegemaakt ben ik vaak angstig en pieker ik veel. Hoe kan ik beter in mijn vel komen te zitten?”

Verwijzers   
Ben je een verwijzer (bvb. huisarts, POH-GGZ, wijkprofessional of aanvullende zorgaanbieder) en denk je dat jouw patiënt/cliënt/klant begeleiding door Buurtteams Volwassenen Nijmegen nodig heeft? Informeer en motiveer hem of haar dan contact op te nemen. Inwoners kunnen zichzelf aanmelden bij het Buurtteam in hun wijk via telefoon, mail of online aanmeldformulier.

Klantreis 
Inwoners worden ook uitgenodigd voor een welkomstbijeenkomst waarin we vertellen hoe we werken en er wijkgerichte informatie wordt gegeven. Als een inwoner bij ons op de juiste plek is wordt diegene gekoppeld aan een buurtteammedewerker en vindt het kennismakingsgesprek plaats. Onze buurtteammedewerkers hebben verschillende achtergronden: sociaal/maatschappelijk/pedagogisch werkers, ambulant en persoonlijk begeleiders, ervaringsdeskundigen en professionals met kennis van psychiatrie en diverse beperkingen. Vervolgens krijgen zij passende begeleiding die erop is gericht om de klant weer de regie over het eigen leven te laten nemen. Als onze buurtteammedewerker een inwoner niet zelf kan begeleiden, dan heeft de klant de mogelijkheid om een maatwerkvoorziening te ontvangen.
Hoe werken we

Hoe werken we?  
In onze begeleiding werken we wijkgericht, collectief en blended.

Wijkgericht: voor elke inwoner die zich met een hulpvraag bij ons meldt, kijken we altijd eerst naar mogelijke oplossingen binnen het eigen netwerk en de aanwezige voorzieningen in de wijk. Is dit niet voldoende, dan kan de inwoner gebruik maken van onze ondersteuning. Die bieden we zoveel mogelijk collectief aan. 

Collectief
: collectief werken is de aanpak, waarin twee of meer inwoners samenwerken aan het realiseren van hun eigen doelen. Collectief werken versnelt en borgt het behalen van doelen, versterkt inwoners, vergroot hun netwerk en heeft een preventieve werking. In een collectief pakken we lichte tot zwaardere ondersteuningsvragen op, altijd in combinatie met individuele begeleiding. Collectief stappen zetten

Blended:
blended werken is de aanpak waarbij live ondersteuning en digitale middelen worden gecombineerd. We werken met Gezondeboel; een e-health oplossing die buurtteammedewerkers inzetten aanvullend op de ondersteuning. Dit is een platform met zelfhulpmodules en trainingen op alle leefgebieden. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid tot het volgen van een geheel digitaal begeleidingstraject: Digitale ondersteuning.