Rapportages

Rapportages

Ieder jaar verantwoordt het management van Buurtteams Volwassenen Nijmegen haar inzet in het Sociaal Jaarverslag en het Financieel Jaarverslag. Dit wordt gevolgd door een uitgebreide evaluatie. Mede op basis van deze evaluatie stelt het Bestuur van SBVN in overleg met de gemeente, haar samenwerkingspartners, klantenraad en professionals de ambities voor het komende jaar vast. De RvT treedt hierbij op als klankbord.

Rapportages
Halfjaarrapportage januari-juni 2022
Sociaal Jaarverslag 2022
Sociaal Jaarverslag 2023