Kwaliteit

Kwaliteit

Wij zijn trots op de manier waarop wij continu werken aan het verbeteren van onze kwaliteit. We ontvangen graag feedback, zowel positief als negatief. Je kunt ons een compliment geven maar ook een klacht indienen. Hierover lees je meer in de Regeling Klachten & Complimenten.

Uit je onvrede per e-mail
klacht@buurtteamsvolwassenen.nl

Uit je onvrede per post
t.a.v.  Stichting Buurtteams Volwassenen Nijmegen  
Postbus 144
3100 AD  SCHIEDAM

We gaan graag in gesprek om onze organisatie te verbeteren en doen ons best om waar nodig vertrouwen te herstellen. Ook lees je in de Regeling Klachten & Complimenten hoe je bezwaar kunt maken tegen een besluit van de gemeente Nijmegen.

Vertrouwen is één van de kernwaarden binnen onze organisatie. Integriteit is belangrijk in alles wat we doen, altijd en overal. We vinden het belangrijk dat vermoedens van onregelmatigheden aan Buurtteams Volwassenen Nijmegen gemeld kunnen worden. Daarom heeft SBVN voor zowel medewerkers als derde partijen een Klokkenluidersprotocol.

Klanttevredenheid
Op verschillende manieren wordt de klanttevredenheid gemeten. Het doel van het klanttevredenheidsonderzoek dat via gemeente Nijmegen uitgevoerd wordt is om een beeld te krijgen van de ervaringen van klanten van Buurtteams Volwassenen Nijmegen. Dit onderzoek is ook voor klanten die zorg krijgen via een maatwerkvoorziening. Daarnaast richten we halverwege 2023 een klantenpanel in. Dit is een onafhankelijk panel dat SBVN gevraagd en ongevraagd advies geeft. Het panel bestaat uit klanten en mensen uit hun directe netwerk. Elk half jaar organiseren we samen met leden van het klantenpanel een bijeenkomst met klanten waar wij actief dilemma’s voorleggen, feedback ophalen en presenteren welke resultaten zijn behaald.