Governance

Good Governance

Buurtteams Volwassenen Nijmegen vindt maximale transparantie en continue ontwikkeling/verbetering van de organisatie en de te realiseren maatschappelijke impact belangrijk. Onafhankelijk intern toezicht levert hier een belangrijke bijdrage aan en is ondergebracht bij de Raad van Toezicht. Deze bestaat uit Eugene Jansen (voorzitter), Antoniek Vermeulen, Johan de Kruijf en Tehseen Khandwalla.

Om richting te geven aan de manier waarop Bestuur en Raad van Toezicht van SBVN functioneren en hoe er verantwoording wordt afgelegd over de resultaten, is er een Toezicht- en toetsingskader opgesteld. Dit kader maakt duidelijk hoe Buurtteams Volwassenen wordt bestuurd en toezicht houdt en hoe RvT en Bestuurder ten opzichte van elkaar zijn gepositioneerd en samenwerken.

Het Toezicht- en toetsingskader is ingebed in de Statuten en het Reglement van bestuur en toezicht van SBVN. Daarnaast geldt voor het Bestuur en Raad van Toezicht de richtlijnen van de Governance Code Zorg. Deze documenten vormen de leidraad voor de inrichting van het Bestuur en het toezicht op het Bestuur van SBVN. Het Bestuur wordt gevormd door Wilke Smeenk (Bestuurder) en Sabrina Baselmans (Directeur). Het Toezicht- en toetsingskader, de Statuten en het Reglement van Bestuur en Toezicht zijn op te vragen om in te zien via info@buurtteamsvolwassenen.nl

Meer informatie over de manier waarop Stichting Buurtteams Volwassenen Nijmegen (SBVN) invulling geeft aan de droom van Incluzio is terug te lezen in Rapportages SBVN.

Medezeggenschap
Buurtteams Volwassenen Nijmegen voert een actief en transparant medezeggenschapsbeleid. Dit houdt in dat werknemers invloed kunnen uitoefenen op het beleid en de besluitvorming van de organisatie. Bij SBVN vertrouwen we deze medezeggenschap toe aan de OOR (OrganisatieOntwikkelingsRaad). Lees meer over de OOR